021-88404088

اسکن و آنالیز پوستپوست خود را ارزیابی کنید...

Visual Scan قابليت تشخيص و تحليل مشـكلات پوستي را براي انتخاب روش درماني مناسب و پي گـيري درمـان دارد. دوربين اين دستگاه با گرفتن عكس صورت بيـمار با كيفيت بالا بسـياري از شـاخـص‌هاي پوسـتي از قبـيل وضعيت چین و چروک ها، میزان دهيدراتاسـيون، درصد پيگمانتاسيون ولک ها، ترشح سبوم،وضعيت الاستيستي و درصد منافذ پوستي را به طور دقيق بررســي كرده و با توجه به مشكلات بيمار،درمان مناسب پيشنهاد مي‌شـود.
 
مشکلات پوسـتی شما در آینده بررسـی شده و راه های پیشگیری از آن ها در مقابل شما قرار داده خواهد شد.
همچنين مي‌توان كيفـيت و اثربخـشي روش‌هاي درمـانـي مختــلف از جمـله درمان های دارويي، ميكـرودرم ابريژن، RF، اندرمولوژي و ليزر را بررسي كـرد.
پس از جلسـه اول به فواصـل مشـخص عكس‌هاي بعدي از بيمار گرفته شـده و با مقايسه عكس‌هاي قبـلي وضعــيت پيشرفت درمان ارزيابي مي‌شود.

یقین داشته باشید با پیشـگیری اگرچه نمی توان فرآیند پیری را مـتوقف کرد اما می توان آنرا به تعویق انداخت.

- روشی دقیق، سریع و بی‌ضرر برای معاینه بهتر و شناخت دقیق‌تر پوست
- بررسی عکسهایی که با دستگاه گرفته میشود.
- میزان رطوبت پوست
- بررسی میزان لکه‌ها و تیرگی پوست
- درصد چروکهای ریز
- میزان چربی سطحی پوست
- قوام و سفتی پوست
- سن پوستی فرد مورد آزمایش
- آنالیز پوست با دستگاه ۱۰۰% کامپیوتری
-بدون محدودیت سنی