021-88404088

بوتاکسکاربرد بوتاکس در رفع چین و چروک

جهت رفع چین و چروک و برخی موارد دیگر از تزریق بوتاکس استفاده می شود. بوتاکس هم کاربرد درمانی دارد و هم کاربرد زیبایی دارد و باعث زیباتر و جوان تر شدن ظاهر انسان می شود.
در کشور ما نیز تزریق بوتاکس بسیار رایج شده است. بیشتر متقاضیان جهت رفع چین و چروک از بوتاکس استفاده می نمایند.
متقاضیان بوتاکس بدانند؛ بوتاکس در بسیاری از بیماران به عنوان درمان کمکی و همچنین طولانی کردن نتایج سایر اعمال زیبایی به کار می رود.
تزریق بوتاکس به طور معمول برای بهبود زیبایی صورت با صاف کردن خطوط ناشی از اخم و فعالیت عضلات، در قسمت بالای صورت بکار می رود و به عنوان شایعترین عمل زیبایی در آمریکا شناخته می شود.
در کشور ما نیز برای بهبود زیبایی در سطح وسیعی بکار می رود.
علت هزینه بالاتر تزریق بوتاکس و یا ژل توسط پزشک استفاده از مواد استاندارد و تایید شده وزارت بهداشت است که طبیعتا به علت گرانی ماده اولیه است.