021-88404088

فیلر (ژل) یا پرکنندهفیلر (ژل) یا پرکننده چیست ؟

فیلرها یا پر کننده های بافتی به موادی گفته می شود که برای جبران بافت نرم از خود شامل دو دسته قابل جذب و غیر قابل جذب می باشد وجود داردوفیلرهای صناعی اغلب به شکل ژل می باشد.
 
کاربرد فیلر ها

• پرکردن محل چربی های از دست رفته در ناحیه  خط خنده ، خط اخم و گونه
• پر کردن فرورفتگی های ناشی از زخم ها و جای جوش
• متقارن کردن دو نیمه غیر متقارن صورت به هر علت مادرزادی یا اکتسابی
• حجم دادن به قسمت هایی مانند لب، گونه یا چانه برای زیباترکردن صورت فیلرهای قابل جذب از جنس اسید هیالورونیک پر استفاده ترین و کم خطرترین فیلرهای موجود هستند و ماندگاری آن ها بین 9 تا 12 ماه می باشد.
• با تکرار دفعات تزریق به عت تحریک بدن به ساخت بافت همبندی بعد از جذب فیلر هم مقداری پری در محل باقی می ماند.