021-88404088

کاشت موتراکاشت مو یا کاشت مو به تکنیک جراحی گفته می‌شود که در آن ریشه‌های مو، تک تک از ناحیه اهدا کننده به ناحیه در حال ریزش و یا خالی از مو برده می‌شوند. از این روش بیشتر برای درمان ریزش موی مردانه استفاده می‌شود و طی آن ریشه‌هایی که به صورت ژنتیکی در مقابل ریزش مقاوم هستند به ناحیه طاس برده می‌شوند. در هر پیاز مو ۱ تا ۴ رشته مو رشد می‌کند. امروزه در پیشرفته‌ترین روشهای کاشت مو، پیاز مو را دست نخورده انتقال می‌دهند. نتیجه این کار ظاهر طبیعی تر موهای کاشته شده‌است. این روش کاشت Follicular Unit Transplantation و یا بصورت کوتاه شده FUT نامیده می‌شود.

کاشت مو به روش غیر جراحیFUE) FIT)

در کاشت مو با روش غیر جراحی، واحدهای فولیکولی (حاوی 1-4 تار مو) توسط وسیله ظریفی بنام پانچ یک به یک از پشت سر خارج می شود و در ناحیه طاسی کاشته می شود، درنتیجه نیازی به جراحی پشت سر نیست. در این روش خط بخیه در پشت سر وجود ندارد بلکه در محل برداشت هریک از فولیکول ها نقطه سفید کوچکی در پوست باقی می ماند که قابل دید نیست. به همین جهت افرادی که موهای خود را خیلی کوتاه نگه می دارند بسیار مناسب کاشت مو با این روش هستند. این روش در سال 2002 در کشور آمریکا رایج   شد .

روش fut چيست ؟ 
اين تكنيك يكي از اولين روشهاي كاشت موي طبيعي در دنيا ميباشد. در اين روش يك باريكه از پشت سر به ضخامت عرض يك الي دو سانتي متر و به طول ٢٠ تا ٢٥ سانتي متر برداشته شده ، و توسط تكنسين ها و تيم پيوند مو فوليكول هاي مو از آن خارج ميشود. و در نهايت آن محل برش را بخيه ميزنند و گرفتهاي جدا شده در قسمت جلوي سر و يا عقب سر كاشته ميشود .