رد کردن لینک ها

انواع خواب

چه جور خواب‌هایی درست است و چه کسانی لیاقت دارند خواب را تعبیروتفسیر کنند و تا چه حدّ می شود به خواب اهمیت داد؟

خواب شش قسم داراست :

خواب‌های پریشان , خواب‌ها و خواهش‌های نفسانی , خواب‌های حسّی , خواب‌های رمزی , رؤیای مؤمن یا این که رؤیای صادقه و خواب‌های

خبردهنده از آینده , که اندازه اعتبار خواب بستگی به گونه خواب دارد .

 

خواب

خوابیدن همچون غذا میل کردن و آشامیدن یکی مهمترین اعمال دارای اهمیت به شمار می رود .

هر جانداری بدون خواب توانا به ادامه حیات نمی باشد .

رویا دیدن

از اتفاق‌هایی که در خواب معمولاً برای اشخاص می‌ افتد خواب دیدن‌ها و رؤیاها است , که‌این خواب دیدن‌ها گهگاه سبب بلاتکلیفی و گهگاه سبب نشاط است و این بستگی به

محتوای رؤیا دارد و در رابطه مکانیزم خواب و کیفیت آن در دانش روانشناسی و فیزیولوژی مباحثی مطرح و دیدگاه ها متعددی بیان شده شده‌است .

 

انواع خوابانواع خواب

در یک تقسیم‌بندی انواع خواب را بر شش قسم می‌توان دسته بندی کرد :

 

خواب‌های حسّی

بعضا مواقع لحاف یا این که پتو بر روی دهن شخص قرار میگیرد , و تنفس اورا با ایراد مواجه کرده و در امواج مغز گونه های ساخت نموده و سبب خواب‌هائی می‌گردد که هیچ

تعبیری ندارد .

 

خواب‌های پریشان و درهم

این مدل  از انواعخواب‌، غیرمنطقی هستند و عقل آنها را نمی‌پذیرد , افسانه‌ای است که قابلیت وقوع ندارد ,

مانند این‌که شخص در خوابش ببیند درختی در اسمان روییده است .

 

 

خواب‌ها و خواهش‌های نفسانی

این مدل خواب‌ها را روانشناسان در اثر ناکامی‌ها و شکست‌ها دانسته‌اند و در واقع خواسته‌های درونی است که به دلایلی در دنیا واقع صورت نداده و بشر در خواب آن ها را

محقق و جلوه‌گر می‌سازد .

مثلاً گرسنه در خوابش غذا می‌بیند و تشنه در خواب آب گوارا مشاهده می‌نمایند .

 

خواب‌های رمزی

این نوع از انواع خواب مساله و اتفاق ها را به طور کد و راز ابلاغ میکند و لذا احتیاج به معبّر و تعبیروتفسیر کننده خواب داراست تا آن رموز را کشف نماید .

مرحوم علامه طباطبایی میفرماید : افرادی که دارنده روح متوسط می باشند در جهان رؤیا حقایق را ناصاف و همراه برفک دریافت می نمایند که می بایست مفسّری و عالمی

آنها را تعبیر و تفسیر و بررسی نماید .

انواع خوابرؤیای مؤمن یا این که رؤیای صادقه

رویای صادقه آن است که حقایق همان‌طور که در خواب دیده شده محقق می‌شود و احتیاج به تعبیروتفسیر نیز ندارد ,

نظیر خواب حضرت ابراهیم علیه‌السّلام در ذبح فرزند ,

یا این که خواب حضرت رسول صلّی الله برعلیه و آله که عین به عبارتی قضایا محقق شدو احتیاج به تعبیر و تفسیر نداشت .

 

خواب‌های خبردهنده از آتی

محتوای این نوع از انواع خواب از آینده خبر می دهد , مانند خواب فرمان روا مصر که هفت گاو فربه و هفت گاو لاغر در خواب روءیت کرد و حضرت یوسف آن ها را تعبیروتفسیر کرد .

دانش روانشناسی تازه از تفسیر و بررسی این جور خواب ناتوان است .

 

البته به حقیقت ما برای چه خواب می بینیم؟

خواب هر شب برای تمام اشخاص پیش می‌آید . اشخاص بسیار متعددی میباشند که خوابهای شما‌را برایتان تعبیر و تفسیر می نمایند .

البته واقعیت اینجاست که تفاوت و تضادهای بیشماری بین تعابیر گوناگون موجود است .

ممکن است یک متخصص به شما بگوید که تعبیروتفسیر خواب شما این است در حالی که متخصص دیگر تعبیروتفسیر تماما متفاوتی از آن برای شما بیاورد .

خلل دیگر این است که روان درمانگرهای هر مملکت با دقت به تمدن خویش و نمادها و سمبلهایی که برای خویش دارا‌هستند به تفسیر خواب ها می‌پردازند .

این امر مجددا سبب می شود که یک خواب تعابیر تماما متفاوتی داشته باشد .

امروزه تحلیلگران قصد دارند تا به اشخاص آموزش دهند خودشان خواب هایشان را تعبیر و تفسیر نمایند .

هر که از افکار , احساسات و تجربیات خویش بیشتر از هر شخصی با خبر است و بدین ترتیب می‌تواند بررسی صحیح تری از خوابش داشته باشد .

به عبارت دیگر ما می توانیم خواب هایمان را هر طوری که دلمان می‌خواهد تعبیروتفسیر کنیم .

مجمع همگانی علوم اظهار می‌دارد که رویا یک کدام از ضروریات برای تمرین ضمیر ناخودآگاه میباشد .

آن ها اخطار داده اند که نباید تحلیل های غیر اصولی از خواب ها داشته باشیم .

آن ها توصیه میکنند که رویاهایتان را خیلی جدی نگیرید و صرفا تلاش نمائید از آنان لذت ببرید چراکه سطح ضروری از خواب شما می باشند .

You may also like

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
طراحی سایت
CLOSE
CLOSE