021-88404088

‌مقالات

برنا مه ای برای تناسب اندام و سلامتی

با افزایش روزانه پوشش رسانه ای در مورد چاقی، اضافه وزن و سلامت ، افراد خیلی تحت فشار هستند. اما راههای ساده ای است که می توان برای کنترل وزن و دوری از بیماری های مزمن و خطرناک از ان استفاده کرد. فهرست سلامتی و تناسب اندام تنها برای کسانی نیست که میخواهند وزن کم کنند . بلکه برای کسانی است که میخواهند به دیگران کمک کنند تا سالم بمانند. والدین، پرستاران، معلمان، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، پزشکان عمومی و سیاست گذاران بهداشت.

‌ادامه مطلب
6 دی 1397
یوگا و تناسب اندام

یوگا یادگاری از دیار شرق ، هند و به قدمت بیش از 3000 سال است.یوگا از یوگ یا YOJ می آید . به معنی روش کنترل ذهن و به مفهوم رهایی و رسیدن به وحدت در ذهن و جسم و روح است..تمام آثار مکتوب یوگا در کتابی به نام یوگاساترا جمع آوری شده است. وی یوگا را چنین تعریف میکند. مجموع حرکاتی که نفس را از درگیری بازمیدارد و ذهن را به آگاهی خالص میرساند. این کتاب مشتمل بر  186 سوتره یا عبارت کوتاه در چهارفصل است.هدف غایی یوگا رسیدن به یک زندگی کامل ، شاد و متعادل می باشد.

‌ادامه مطلب
6 دی 1397
10 دلیل کاهش وزن

کاهش وزن می تواند بسیار سخت و طاقت فرسا باشد وقتی شما از نظر روحی و روانی آماده ی آن نیستید. جنبه روانی برای کاهش وزن کاملا بستگی به یادگیری ، برنامه ریزی و داشتن راه کار مناسب دارد.

‌ادامه مطلب
13 اردیبهشت 1397