021-88404088

علت ریزش مو در پاییز

خلاصه مقاله

با تغییر فصل و تغییرات آب و هوایی، در بسیاری از عادات زندگی افراد یک جامعه تغییراتی ایجاد می شود. ممکن است این تغییرات تاثیراتی بر سلامتی پوست و مو آنها داشته باشد. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که ریزش مو در اواخر فصل تابستان و پاییز به اوج خود می رسد. ریزش مو پدیده شایعی است که زنان و مردان در هر سنی به آن دچار می شوند اما بررسی ها حاکی از آن است که ریزش مو در دو فصل تابستان و پاییز بیشتر می شود.

18 آذر 1397

علت ریزش مو در پاییز

با تغییر فصل و تغییرات آب و هوایی، در بسیاری از عادات زندگی افراد یک جامعه تغییراتی ایجاد می شود. ممکن است این تغییرات تاثیراتی بر سلامتی پوست و مو آنها داشته باشد.
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که ریزش مو در اواخر فصل تابستان و پاییز به اوج خود می رسد. ریزش مو پدیده شایعی است که زنان و مردان در هر سنی به آن دچار می شوند اما بررسی ها حاکی از آن است که ریزش مو در دو فصل تابستان و پاییز بیشتر می شود.
در این بررسی متخصصان آمریکایی با استفاده از گوگل ترند که ابزاری برای استخراج آمار جست وجو و سلیقه افراد است به مطالعه موارد سرچ ریزش مو از ژانویه 2004 تا اکتبر 2016 در هشت کشور مختلف در دو نیمکره پرداختند.
متخصصان با استفاده از این اطلاعات نتیجه گرفتند در تمام 8 کشور مزبور در فصل تابستان و به دنبال آن در پاییز موارد بیشتر جست وجو در مورد ریزش مو انجام گرفته است. به گفته متخصصان این یافته ها می تواند به روش های درمانی بهتر برای مقابله با ریزش مو منجر شود.
کارشناسان این فرضیه را مطرح کرده اند که موی سر برای حفظ سر از اشعه های شدید خورشید لازم است و پوست سر را از آفتاب سوختگی حفظ می کند. با سرد شدن هوا و کاهش طول روز در اواخر فصل تابستان و پاییز این نیاز کمتر می شود. در نتیجه ریزش مو افزایش پیدا می کند.
مطالعات همچنین نشان می دهد تغییر شاخص فرابنفش می تواند در شکل ریزش مو نقش نداشته باشد اما لازم است تحقیقات بیشتری برای اثبات این ادعا انجام شود.
مقالات مرتبط

نظرات کاربران

5/5 0 0 0